ABSC – automatické vypínání sekcí k GPS MATRIX

ABSC - automatické vypínání sekcí k GPS MATRIX

Systém ABSC automaticky vypíná a zapíná jednotlivé sekce ramen postřikovače v místech křížení jednotlivých záběrů se souvratí nebo sousední jízdou. Okamžitá úspora postřiků až o 7% , snížení ztrát z důvodu dvojího postříkání a snížení dopadů na životní prostředí. Ekonomická návratnost investice v řádu několika měsíců. Namontujeme jej na téměř jakýkoli postřikovač nebo na rozmetadlo hnojiv.

Automatické řízení sekcí postřikovacího rámu k  GPS navigaci MATRIX.

Vrchol v technologickém vývoji přesnosti ovládání postřikovačů.

ABSC je rychlý a jednoduchý doplněk pro téměř všechny navigační systémy pracující s lištami světelných diod.
Zhodnoťte vaši investici do systému GPS doplněním o systém ABSC a získejte výhodu nejnovější automatizace postřiku. S využitím údajů vašeho stávajícího systému GPS bude systém ABSC automaticky vypínat sekce postřikovacího rámu, jakmile najedete na již dříve ošetřenou plochu.

ABSC zaznamenává od GPS polohu ošetřené plochy na poli. Pokud se poloha sekce postřikovače překrývá s již ošetřenou plochou, dojde k jejímu automatickému vypnutí. Po nájezdu na neošetřenou plochu je sekce opět zapnutá. Tato automatická funkce je výhodná na klínových částech pole, na zakřivených řádcích a na konci každého průjezdu. Omezení opakovaného postřiku šetří vstupní náklady na chemické látky, palivo, čas a snižuje námahu obsluhy.

  • Připojením ke stávajícímu systému GPS MATRIX zhodnotíte vaši investici*
  • Snadná, intuitivní obsluha s využitím stránek se symboly
  • Automatické řízení až 9 sekcí postřikovacího rámu
  • S použitím kabelů s rozbočkami lze systém snadno připojit k běžným řídicím jednotkám pro dosažení přesných aplikačních množství a měření ošetřené plochy
  • Snadné nastavení přesahu (v procentech) a prodlevy
  • Funkce manuálního vypnutí
  • Šetřete peníze i čas používáním systému GPS pro automatické zapínání a vypínání sekcí postřikovacího rámu

*Minimální požadavky na GPS: 5 Hz GGA, 1 Hz VTG.